projectile

 • 31Projectile point — In archaeology, a projectile point is an object that was hafted and used either as knife or projectile tip or both, commonly called an arrowhead. Occasionally, projectile points made of worked bone or ivory are found at archaeological sites, but… …

  Wikipedia

 • 32Projectile à énergie pulsée — Cet article est une traduction de la version anglaise Le Projectile à énergie pulsée (Pulsed Energy Projectile) ou PEP est une technologie d arme non létale. Il utilise l émission d impulsions électromagnétiques générées par un laser qui, au… …

  Wikipédia en Français

 • 33projectile point — noun : a point that constitutes a projectile or projectile head (as a dart or arrowhead) …

  Useful english dictionary

 • 34projectile réactif à guidage par radar — radaro valdoma raketa statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. radar controlled missile; radar guided missile vok. radargesteuerte Rakete, f rus. ракета с радиолокационным наведением, f; ракета с радиолокационным управлением, f pranc …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 35projectile cap — sviedinio antgalis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Konstrukcinis priešakinės sviedinio dalies elementas, gerinantis sviedinio kovines charakteristikas. Skiriamas balistinis ir šarvamušis sviedinio antgalis. atitikmenys: angl. projectile cap;… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 36projectile time of flight — sviedinio lėkimo laikas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laikas sekundėmis nuo momento, kai iššaunamas sviedinys ar paleidžiama raketa iš ginklo ar sistemos, iki to laiko, kai sviedinys (raketa) pataiko ar sprogsta. atitikmenys: angl.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 37projectile trajectory — sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 38projectile velocity — sviedinio greitis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinių ir aktyviųjų reaktyvinių sviedinių didžiausias greitis aktyviojo trajektorijos ruožo pabaigoje. atitikmenys: angl. projectile velocity; shell velocity rus. скорость снаряда ryšiai …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 39projectile velocity — sviedinio greitis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos, minos) masės centro nulėktas atstumas per laiko vienetą; vienas iš pagrindinių sviedinio (kulkos, minos) lėkimo rodiklių. Matuojamas metrais per sekundę (m/s), kartais… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 40projectile with ready fragmentation element — sviedinys su naikinamaisiais elementais statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skeveldrinis sviedinys, kurio korpusas pripildytas iš anksto pagamintų naikinamųjų elementų (šratų, metalo gabaliukų, virbų, strėlių ir kt.), neapsaugotiems žmonėms kauti …

  Artilerijos terminų žodynas